Everything will be okay

In the end.

If it’s not okay,

It’s not the end.

Moreel beraad icoon

Wat is Moreel Beraad ?

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Tijdens een Moreel Beraad wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. De drie centrale doelstellingen van een Moreel Beraad zijn :

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de context van de casus
  • De toename van professionele morele competenties
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de organisatie door het stimuleren
    van een gezamenlijk leerproces en het verbinden van moreel beraad met beleid

Moreel Beraden zijn er in soorten en maten. De duur kan verschillen, de complexiteit van de casus, de gebruikte methode en de groepssamenstelling (mono- of multidisciplinair). Sommige beraden vinden ad hoc plaats, andere in het kader van een langer lopend Moreel Beraad-project.

Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.