Everything will be okay

In the end.

If it’s not okay,

It’s not the end.

Frank Stolzenbach aan tafel1

Fast Forward onderzoek

De sfeer wordt negatiever, het werkplezier ebt weg en teams lijken langzaam uit elkaar te vallen. De resultaten worden minder en niemand lijkt te weten wat er nu aan de hand is. Voor je het weet stijgt het ziekteverzuim. Wat moeten we doen? Hoe pakken we dit aan? De logische neiging is om in te grijpen op het inadequate zichtbare gedrag maar los je daar alles mee op?
Met het FF-onderzoek gaan wij verder op zoek dan alleen naar het zichtbare gedrag, wij gaan voor een duurzame oplossing waarbij we niet aan symptoombestrijding doen.

Fase 1

Gedurende een aantal dagen zullen wij, hoogopgeleide vakmensen vanuit diverse achtergrond, door de organisatie bewegen, mensen spreken, valideren, nog meer vragen stellen om uiteindelijk te komen tot een presentatie waarbij wij aan zullen geven wat voor kwaliteiten wij zien, maar ook zeer zeker waar ontwikkelpunten liggen. Dit noemen wij fase 1.

Fase 2

In diezelfde eindpresentatie zullen wij aanbevelingen doen om deze problemen aan te pakken; fase 2. Hierbij kijken wij vooral naar de kwaliteiten die aanwezig zijn binnen de organisatie die de juiste beweging kunnen veroorzaken. Lukt dit niet dan zijn wij altijd bereid om mee te denken, ons netwerk aan te boren of wellicht zelf een interventie uit te voeren. Onze voorkeur heeft echter altijd dat er vanuit eigen organisatie eigenaarschap ontstaat en van binnenuit wordt doorgeleerd om te komen tot normatieve professionaliteit.

Frank Stolzenbach aan tafel1

Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.