Everything will be okay

In the end.

If it’s not okay,

It’s not the end.

Frank Stolzenbach

Ik ben Frank Stolzenbach, LVSC-geregistreerd coach, supervisor, leersupervisor en begeleidingskundige, werkzaam binnen verschillende domeinen.
Na geproefd te hebben aan diverse functies ben ik nog meer tot de ontdekking gekomen dat mijn kracht en passie ligt in het adviseren en begeleiden van mensen en processen, het liefst in alle lagen van een organisatie om zo een compleet beeld te krijgen van de context.
Binnen mijn bedrijf werk ik samen met goed opgeleide vakmensen vanuit verschillende achtergronden en specialisaties.

Begeleidings vormen

Binnen de begeleidingskunde zijn er verschillende vormen van begeleiding. Wij bieden naast supervisie, coaching en leersupervisie ook intervisie en Moreel Beraad aan. Onder de actieknop vind u meer informatie .

Fast Forward onderzoek

De sfeer wordt negatiever, het werkplezier ebt weg en teams lijken langzaam uit elkaar te vallen. De resultaten worden minder en niemand lijkt te weten wat er nu aan de hand is. Voor je het weet stijgt het ziekteverzuim. Wat moeten we doen? Hoe pakken we dit aan? De logische neiging is om in te grijpen op het inadequate zichtbare gedrag maar los je daar alles mee op?

Moreel Beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Begeleidings vormen

Binnen de begeleidingskunde zijn er verschillende vormen van begeleiding. Wij bieden naast supervisie, coaching en leersupervisie ook intervisie en Moreel Beraad aan. Onder de actieknop vind u meer informatie.

Fast Forward onderzoek

De sfeer wordt negatiever, het werkplezier ebt weg en teams lijken langzaam uit elkaar te vallen. De resultaten worden minder en niemand lijkt te weten wat er nu aan de hand is. Voor je het weet stijgt het ziekteverzuim. Wat moeten we doen? Hoe pakken we dit aan? De logische neiging is om in te grijpen op het inadequate zichtbare gedrag maar los je daar alles mee op?

Moreel Beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Stolzenbach, door middel van het invullen van het contact formulier.

Neem contact met ons op